Všeobecná a interná ambulancia pre Vašu rodinu.

Ambulancia InterPractic s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť všeobecnej ambulancie  pre dospelých a ambulancie vnútorného lekárstva v Bytči. Odborným garantom ambulancie je MUDr. Andrea Hvizdáková PhD.
Ordinačné hodiny

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Pondelok     7:00 - 13:00

Utorok         7:00 - 15:00     od 14:00 objednaní a návštevy

Streda         7:00 - 16:00     od 14:00 objednaní a návštevy   

Štvrtok        7:00 - 12:00

Piatok          7:00 - 13:00

Poznámka

Objednať sa na presný čas v utorok alebo v stredu po 14:00 je možné na tel. čísle 0415091854 alebo 0917974970 aspoň jeden deň vopred v čase od 9:00 do 11:00. Požiadať o návštevu je možné aj v iný deň ako utorok a stredu, najmä ak si to vyžaduje zdravotný stav. Obedná prestávka utorok a stredu v čase od 12:30 do 13:00. Všeobecná ambulancia pre dospelých je zmluvným partnerom Všeobecnej zdravotnej poistovne, Dôvery ako aj Unionu.

Objednanie liekov prostredníctvom eReceptu.


Ambulancia vnútorného lekárstva

Štvrtok        12:00 - 13:00 - len vopred objednaní

Objednať sa je možné prostredníctvom web aplikácie alebo na tel. čísle 0415091854 alebo 0917974970 aspoň jeden deň vopred v čase od 9:00 do 11:00. Ambulancia vnútorného lekárstva poskytuje zdravotnú starostlivosť len na priamu úhradu.

Objednanie liekov prostredníctvom eReceptu.


Služby všeobecnej ambulancie pre dospelých

Vrámci ambulancie všeobecného lekára poskytujeme komplexnú primárnu starostlivosť.  Kladieme dôraz na prevenciu a skorý záchyt prípadných ochorení.  

Pravidelné preventívne prehliadky.

Naša ambulancia patrí medzi ambulancie s najvyšším počtom vykonaných pravidelných prehliadok na počet klientov. Obsah preventívnej prehliadky je definovaný zákonnými požiadavkami v závislosti od veku, rodinnou anamnézou ako aj zdravotnou poisťovňou.  V prípade záujmu klienta, je možné vykonať aj nadštandardné vyšetrenia, na ktoré ešte nemá nárok z pohľadu veku, alebo ich neuhrádza zdravotná poisťovňa.

Manažment pacientov s vysokým krvným tlakom.

Kompletná zdravotná starostlivosť o pacientov s vysokým krvným tlakom. Od zistenia vysokého krvného tlaku Vám zabezpečíme nastavenie liečby ako aj pravidelné kontroly, bez potreby návštev iných špecializovaných ambulancií. Používame 24 hodinové meranie krvného tlaku pomocou tlakového holtera. Motivujeme na úpravu životného štýlu.

Predoperačné interné vyšetrenie.

Vykonávame kompletné predoperačné interné vyšetrenie pred plánovanými operáciami. Ak je operačný zákrok hradený zdravotnou poisťovňou, tak toto vyšetrenie bude kompletne uhradené z Vášho zdravotného poistenia. 

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti.

Vykonávame posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vodičské oprávnenie, zbrojný preukaz, posúdenie spôsobilosti na výkon práce a podobne.  K tejto službe pristupujeme zodpovedne t.j. vykonáva sa prehliadka, kde sa posudzuje požadovaná spôsobilosť. 

Komplexná zdravotná starostlivosť.

Vykonávame vyšetrenia a liečbu podľa potreby klienta. V prípade potreby vykonávame vyšetrenie aj v domácom prostredí. 

Nadštandardná zdravotná starostlivosť.

Ponúkame Vám vyšetrenia nad rámec zdravotného poistenia. Ambulancia disponuje nadštandardným prístrojovým vybavením (EKG, ABI BOSO, tlakový holter, Spirometer a pod.). Taktiež vykonávame vyšetrenia z krvi, o ktoré ma klient záujem, alebo chce na základe odporúčania lekára, ak to nieje hradené zo zdravotného poistenia.


Služby ambulancie vnútorného lekárstva

Ambulancia vnútorného lekárstva poskytuje služby zamerané na prevenciu, diagnostiku a liečbu vnútorných chorôb. Interná ambulancia nemá zmluvu so zdravotnými poisťovňami. Na vyšetrenie je sa potrebné vopred objednať na presný čas.

Predoperačné interné vyšetrenie.

Vykonávame kompletné predoperačné interné vyšetrenie pred plánovanými operáciami.  Termín vyšetrenia zosúladíme s Vašimi požiadavkami s ohľadom na termín operácie.

 Interné vyšetrenie pred kúpeľnou liečbou.

Vykonáva sa, ak kúpeľná liečba vyžaduje aj interné vyšetrenie.

Preventívne lekárske prehliadky.

Rozšírené preventívne lekárske prehliadky o interné vyšetrenie. Tieto prehliadky poskytujeme aj pre zamestnancov zmluvných partnerov.

Komplexné interné vyšetrenie.

Kompletné interné vyšetrenie vrátane odberov, EKG, ABI index. V prípade potreby navrhneme liečbu, či zrealizujeme predpis liekov.

Manažment pacientov s vysokým krvným tlakom.

Kompletná zdravotná starostlivosť o pacientov s vysokým krvným tlakom. Od zistenia vysokého krvného tlaku Vám zabezpečíme nastavenie liečby ako aj pravidelné kontroly.


Často kladené otázky


Aký je Váš lekársky obvod?

Do nášho lekárskeho obvodu všeobecnej ambulancie patrí:

Bytča-ulice: Brezová, Lúčna, Javorová, Okružná 1101 – 1102

Obce: Mikšová, Beňov, Pšurnovice, Malá Bytča

Ambulancia vnútorného lekárstva nemá určený obvod.

Nepatrím do Vášho obvodu, môžem k Vám sa prihlásiť?

Snažíme sa udržiavať počet klientov v takom stave, aby sme vždy mali dostatok času na liečenie ako aj na prevenciu.  Klientov mimo nášho obvodu aktuálne neberieme. V prípade, že ku nám nepatríte a chcete vyšetrenie alebo konzultáciu, môžete využiť služby našej internej ambulancie.

Ako sa objednať na preventívnu prehliadku?

Na preventívnu prehliadku sa môžete objednať telefonicky alebo osobne. Dohodneme termín, ktorý Vám vyhovuje. V prípade, že nebudete môcť prísť, prosím dajte nám čím skôr vedieť. Ďakujeme.

Bol som klientom pani doktorky Škulavíkovej. Teraz patrím k Vám?

Áno, ak ste medzitým neuzavreli zmluvu s iným všeobecným lekárom. Spoločnosť InterPractic s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti MUDr. Anna Škulavíková s.r.o., čiže práva a povinnosti zostali zachované. Pani doktorka Škulavíková je naďalej súčasťou nášho lekárskeho tímu. Zvyčajne ordinuje pondelok.

InterPractic s.r.o.
Sidónie Sakalovej 160/43, 01401 Bytča

Telefónne číslo
+421 415091854
+421 917974970

Email
interpractic@gmail.com

SMS a email nieje možné použiť na konzultovanie zdravotného stavu z dôvodu ochrany osobných údajov.

Ambulancia sa nachádza v starej časti polikliniky na prvom poschodí.